Spomienková slávnosť 30. výročia úmrtia kňaza a básnika Janka Silana 17.5.2014