Oprava zvona

Škoda, že nemám fotky s Marekom Buškom, s ktorým sme montovali to srdce do zvona.