Červená streda

Nasvietením kostola na červeno sme si pripomenuli kresťanov prenasledovaných po celom svete pre vieru