Ekumenická Bohoslužba

Predposledné dve fotky © E. Jelenová.