Silan

Sto rokov od narodenia Janka Silana

Miestny odbor Matice slovenskej vo Važci počas svojej vyše 25. ročnej činnosti sa zameriava predovšetkým na oblasť kultúry. Sledujeme významné výročia, týkajúce sa nielen našej rázovitej obce, ale aj zo širšieho aspektu. V tomto kalendárnom roku sme si pripomínali viaceré významné výročia, ako napr. 55. výročie úmrtia maliara Važca Jána Hálu, 95. výročie úmrtia Generála Milana Rastislava Štefánika, 230. výročie narodenia polyhistora Mateja Bela a jubileá ďalších významných národných i miestnych kultúrnych dejateľov.


Janko Silan získal ocenenie Fra Angelica in memoriam

Bratislava 18. februára 2014 - Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, udelila osobnostiam ocenenie za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2013. Za účasti predstaviteľov cirkevného, duchovného, kultúrneho a spoločenského života odovzdali cenu 12 osobnostiam, z toho trom in-memoriam.


Kalendárium stretnutí Večery s Jankom Silanom

Od štvrtka 23.1.2014 sa začali vo Važci Večery s Jankom Silanom. V komornej atmosfére, v priestoroch Centra pre mládež – Premeny, po večernej sv. omši, privítal účastníkov prvého Večera súčasný administrátor farnosti Važec Cyril Hamrák. Po príhovore generálneho vikára Antona Tyrola a Jána Goča, sa zo záznamu prihovoril hlas kňaza a básnika Janka Silana, ktorý rozprával o svojej tvorbe. Ľubomír Hajdučík, farský administrátor z Hybe, predniesol pútavo s osobným prístupom rozbor básne Osamelosť.


Stránky