Janko Silan - 110. výročie narodenia a 40. výročie úmrtia