Dom prijatia, CVČ, Važec
Leto 2015
Leto vo Važci
Interiér kostola

Vitajte na stránkach Rímskokatolíckej farnosti Važec

          FARSKÉ OZNAMY

              SVIATOSTI

 

           ČÍTANIA NA DEŇ

 

Povedali o Važci
 • "Priznajme, že Važec nie je pýchou Spišskej diecézy. Jeho poklady sú neviditeľné. Historické a kultúrne dedictvo ako aj rozvíjajúci sa život farnosti, v ktorom sídli Diecézne centrum pre mládež, jej však dáva novú silu pre rast kresťanského života. A to je výzvou pre kňaza, aby aj z mála a ticha čerpal radosť a objavoval s veriacimi poklady Božieho života vo farnosti. Náš Kostol klaňania sa troch kráľov predsa naznačuje, že aj v chudobe a tichu je Boh, ten istý Kráľ a Pán celého sveta. Objavujme jeho prítomnosť.”

  Cyril Hamrák

  Cyril Hamrák

  - Správca farnosti v rokoch 2013-2015
 • "V nedeľu 1. júla 2012 preberám pri sv. omši od o. Vladimíra Dzurendu farnosť a komisiu pre mládež. Po sv. omši idem na cintorín k hrobu Janka Silana. Už v seminári som recitoval jeho básne. Spoznávam aj ďalšieho predchodcu – Andreja Osvalda. To sú svedkovia viery a pastieri tejto farnosti. Aká bola moja cesta do Važca? Priznám sa, prišiel som tu z poslušnosti."

  Marek Uličný

  Marek Uličný

  - Farský administrátor v rokoch 2012-2013
 • "Od 1.júla 2007 sa stáva farským administrátorom vo Važci Vladimír Dzurenda, rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý bol tri roky na misiách v Kazachstane a predtým pôsobil v Kežmarku, Hnilci a Spišskej Belej. V mesiacoch júl a august prebieha úprava priestorov fary, kde budú od septembra ubytovaní zamestnanci a dobrovoľníci Diecézneho centra."

  Marek Uličný

  Vladimír Dzurenda

  - Úryvok z Historie domus
 • "Boli to ťažké i pekné roky. Som za ne Pánu Bohu vďačný a s bolestným srdcom opúšťam moju prvú samostatnú farnosť. Teším sa z dobrých vzťahov s dominantnou Evanjelickou cirkvou, dobrému pôsobeniu v škole a mnohým milým ľuďom, ktorí mi pomohli prežiť tu tých ťažko-krásnych šesť rokov."

  Andrej Legutký

  Andrej Legutký

  - Farský administrátor v rokoch 2001-2007
 • "Začiatky pre mňa tu boli veľmi ťažké z hľadiska, že som väčšiu časť života strávil v opustenosti. To nie je štýl môjho života, lebo ja som spoločenský človek a nie samotár... Keďže pôsobím vo farnosti , v ktorej pred mnohými rokmi pôsobil Janko Silan, básnik a kňaz katolíckej moderny, zanechalo to vo mne básnické črevo. Dostal som múzu po literatúre a po písaní básní, či rôznych esejí. Dva články som publikoval v časopise Život Važca."

  Martin Jurči

  Martin Jurči

  - Farský administrátor v rokoch 1998-2001
 • "Vo februári 1990 farnosť ožíva príchodom nového kňaza, rodáka z Oravy, p. farára Jozefa Dzureka. Veriaci ho s láskou prijímajú a on sa ich snaží postupne spoznávať, aby sa spoločnými silami púšťali do realizácie vytvárania lepšieho cirkevného života.“"

  Jozef Dzurek
  Úryvok z Historie domus
 • "Píšem svoj prvý i posledný záznam v tejto knihe histórie farnosti Važec. Prišiel som sem 3. októbra 1987. Veriaci ma s láskou prijali. Hneď sa pustili do vonkajšej i vnútornej opravy a úpravy farskej budovy... Po 17. novembri 1989 nastáva priaznivejšia politická situácia, preto ako provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, odchádzam do Bratislavy na provincialáte pokračovať vo svojom úrade."

  Andrej Osvald, SJ

  Andrej Osvald, SJ

  - Úryvok z Historie domus
 • Važec je čarodej

  Tak som ho nenávidel,
  jak som ho potom miloval.
  Tak si ma večne priputnal,
  jak zjavné kúzlo iných sídiel.
  Tak iba pokorením
  mením sa, veľkou samotou
  tme platiac mýto jasnotou
  jak rád sa stále mením.

   

  Janko Silan

  Janko Silan

  - Medzidobie

Aktivity farnosti

Partneri a podporovatelia