Púť na Butkov

Farská púť pri príležitosti 10. výročia požehnania kríža na hore Butkov