Dzurenda

Správy z Kazachstanu

Všetkých vás srdečne pozdravujeme v novom roku. Keď sme vám poslali poslednú správu, začal sa tábor pre deti (4. - 8. 11.). Celý program sa odohrával na teritóriu nášho Centra. Prázdninovať jesenné „kanikuly“ s nami prišlo vyše 60 detí od 2 do 12 rokov. Podľa pohlavia a vekovej kategórie sa vytvorilo 7 skupín. Program bol perný.