Blog

Sto rokov od narodenia Janka Silana

Miestny odbor Matice slovenskej vo Važci počas svojej vyše 25. ročnej činnosti sa zameriava predovšetkým na oblasť kultúry. Sledujeme významné výročia, týkajúce sa nielen našej rázovitej obce, ale aj zo širšieho aspektu. V tomto kalendárnom roku sme si pripomínali viaceré významné výročia, ako napr. 55. výročie úmrtia maliara Važca Jána Hálu, 95. výročie úmrtia Generála Milana Rastislava Štefánika, 230. výročie narodenia polyhistora Mateja Bela a jubileá ďalších významných národných i miestnych kultúrnych dejateľov.


Stránky