História

Važec pred rokom 1949 nebol samostatnou farnosťou, ale filiálkou farnosti Štrba. Omše bývali väčšinou len každú druhú nedeľu, a slúžievali ich kňazi pôsobiaci v Štrbe. V nedeľu, keď omša nebola, schádzali sa veriaci v kostole, kde spevom, modlitbami a čítaním Božieho slova oslavovali Pána. V niektoré sviatky svätú omšu chodili vysluhovať aj rehoľníci z okolia.

 

Po osamostatnení vo farnosti pôsobili kňazi:

 

 • 1. júl 1949 -16. máj 1985 - vdp. Ján Ďurka Silan zo Sily (kvôli zdravotným problémom mu v rokoch 1978-85 vypomáhal  pán farár z Východnej vdp. Ján Kováč)
 • 1. júl 1985 - máj 1987 - vdp. Peter Paluga z Dolného Kubína

 

            Do vymenovania nového správcu farnosti sv. omše a sviatosti vysluhoval štrbský pán farár vdp. Gejza Findura

 

 • 1. október 1987 - 31. január 1990 - páter Andrej Osvald SJ z Lackovej
 • 1. február  1990 - 30. jún 1998 - Mgr. Jozef Dzurek z Trstenej
 • 1. júl 1998 - 30. jún 2001 - Mgr. Martin Jurči z Tvrdošína
 • 1. júl 2001 - 30. jún 2007 - Mgr. Ing. Andrej Legutký zo Svitu, počas jeho pobytu vo Važci vzniklo Diecézneho pastoračného centra Premeny, ktorého prvým duchovným správcom sa stal ThDr. PhDr. Ján Buc PhD.
 • 1. júl 2007 - 30. jún 2012 - ThDr. Vladimír Dzurenda PhD. zo Spišskej Novej Vsi (od augusta 2010 necelý rok mu vypomáhal Mgr. Ľubomír Zavacký, od 1. júla 2011 vo funkcii kaplána vo farnosti pôsobil Mgr. Cyril Hamrák)
 • 1. júl 2012 - 09. júl 2013 - Mgr. Marek Uličný z Levoče
 • 10. júl 2013 biskupom Štefanom Sečkom bol menovaný do funkcie duchovného správcu farnosti Mgr. Cyril Hamrák z Markušoviec (Mgr. Marek Uličný ako predseda komisie pre mládež sa stal duchovným správcom Diecézneho pastoračného centra Premeny)
 • 8. Júl 2015 - 3. júl 2023 Mgr. Roman Šemrák zo Spišskej Novej Vsi menovaný za farského administrátora farnosti
 • 1. jula 2018 - Mgr. Ľuboš Laškoty vymenovaný za duchovného správcu Diecézneho pastoračného centra  Premeny vo Važci
 • 9. júla 2019 - Mgr. Matúš Reiner, duchovný správca pre pastoráciu detí a mládeže v Spišskej diecéze
 • 4. júla 2023 - Mgr. , Ing. Štefan Bocko, PhD, menovaný za farského administrátora farnosti

 

Kostolníci:

Pred vznikom farnosti - Matej Goč, syn Ondrej.

Po vzniku pokračoval vo funkcii Ondrej Goč, potom nastúpil jeho syn Ondrej, ďalej nasledoval Ondrejov bratranec Michal Goč (zo zdravotných dôvodov odstúpil pred príchodom pátra Osvalda), od roku 1987 do konca roku 1997 kostolníčil Matej Šingliar, od roku 1998 funkciu zastáva Michalov vnuk Viliam Goč.

 

Organisti - kantori:

- učiteľ Jozef Bejda, po vojne do roku 1953 učiteľka Valéria Krúpová, potom jej švagriná Mária Bučanská, od roku 1979 Bučanskej bratranec Ing. Ján Goč

 -  1. 10. 2018 - Kantor l Peter  Bartek

 

Po príchode Janka Silana na faru dostal od štrbského pána farára Ladislava Šterbu tri matriky. Prvá (roky 1784 – 1884) a časť druhej (roky 1885 – 1895) boli poštátnené a prenesené na MNV vo Važci. Zápisnica č. 22/1950 zo dňa 5. januára 1950 je v tunajšom archíve pod číslom 1a/1950. Zdroj: Janko Silan Súborné dielo č.8  Zemepis môjho života str.183