Večery s Jankom Silanom

Janko Silan získal ocenenie Fra Angelica in memoriam

Bratislava 18. februára 2014 - Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, udelila osobnostiam ocenenie za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2013. Za účasti predstaviteľov cirkevného, duchovného, kultúrneho a spoločenského života odovzdali cenu 12 osobnostiam, z toho trom in-memoriam.


Kalendárium stretnutí Večery s Jankom Silanom

Od štvrtka 23.1.2014 sa začali vo Važci Večery s Jankom Silanom. V komornej atmosfére, v priestoroch Centra pre mládež – Premeny, po večernej sv. omši, privítal účastníkov prvého Večera súčasný administrátor farnosti Važec Cyril Hamrák. Po príhovore generálneho vikára Antona Tyrola a Jána Goča, sa zo záznamu prihovoril hlas kňaza a básnika Janka Silana, ktorý rozprával o svojej tvorbe. Ľubomír Hajdučík, farský administrátor z Hybe, predniesol pútavo s osobným prístupom rozbor básne Osamelosť.


Večery s Jankom Silanom vo važeckej farnosti

V našej farnosti bol 24.11.2013 vyhlásený Kultúrny rok Janka Silana, kňaza a básnika Katolíckej moderny. Dôvodom je príprava na oslavu jeho nedožitej storočnice, ktorá bude 24.11.2014. Od januára 2014, každý mesiac, sa vo Važci uskutoční literárne stretnutie. Bude mať dve časti: sv. omšu a po nej v Diecéznom centre pre mládež stretnutie pri Silanovej pôezii a próze. Zúčastnia sa ho veriaci a duchovní z farností Važec, Východná a Hybe.