Večery s Jankom Silanom vo važeckej farnosti

Večery s Jankom Silanom vo važeckej farnosti

V našej farnosti bol 24.11.2013 vyhlásený Kultúrny rok Janka Silana, kňaza a básnika Katolíckej moderny. Dôvodom je príprava na oslavu jeho nedožitej storočnice, ktorá bude 24.11.2014. Od januára 2014, každý mesiac, sa vo Važci uskutoční literárne stretnutie. Bude mať dve časti: sv. omšu a po nej v Diecéznom centre pre mládež stretnutie pri Silanovej pôezii a próze. Zúčastnia sa ho veriaci a duchovní z farností Važec, Východná a Hybe.