Kalendárium stretnutí Večery s Jankom Silanom

Kalendárium stretnutí Večery s Jankom Silanom

Od štvrtka 23.1.2014 sa začali vo Važci Večery s Jankom Silanom. V komornej atmosfére, v priestoroch Centra pre mládež – Premeny, po večernej sv. omši, privítal účastníkov prvého Večera súčasný administrátor farnosti Važec Cyril Hamrák. Po príhovore generálneho vikára Antona Tyrola a Jána Goča, sa zo záznamu prihovoril hlas kňaza a básnika Janka Silana, ktorý rozprával o svojej tvorbe. Ľubomír Hajdučík, farský administrátor z Hybe, predniesol pútavo s osobným prístupom rozbor básne Osamelosť. V diskusii odznelo viacero krásnych svedectiev z pôsobenia Janka Silana ako si ho pamätajú dodnes, veľmi živo, miestni veriaci. Prvého večera sa zúčastnilo deväť kňazov a veriaci z okolitých farností. Prípravná Komisia osláv jubilea vybrala názov konferencie Janko Silan v duchovných dimenziách kultúry, ktorá by sa mala konať na jeseň v Spišskej Kapitule. Zverejnila termíny Večerov s Jankom Silanom, ktoré sa budú konať vždy v priestoroch Centra pre mládež – Premeny vo Važci, po večernej sv. omši.

Kalendárium stretnutí pri Silanovej poézii a próze – Večery s Jankom Silanom vo Važci

1. 23.1.2014 (Št) 17.00 hod. - Básnikovo detstvo a mladosť

2. 24.2.2014 (Po) 17.00 hod. – Vysokoškolské štúdiá teológie

3. 24.3.2014 (Po) 17.00 hod. – Ždiar - Liptovský Hrádok

4. 24.4.2014 (Št) 18.00 hod. – Piráti krásy, Katolícka moderna

5. 17.5.2014 (Sob) - Oslavy jubilea vo Važci (Program osláv bude zverejnený)

6. 24.6.2014 (Ut) 18.00 hod. – Dom opustenosti I. 

7. 24.7.2014 (Št) 18.00 hod. – Važec (1949 – 1964) 

8. 25.8.2014 (Po) 18.00 hod. – Važec (1964 – 1984) 

9. 24.9.2014 (St) 17.00 hod. - Mama (1933) 

10. 24.10.2014 (Pia) 17.00 hod. – Dom opustenosti II.

11. 24.11.2014 (Po) Záver Kultúrneho roka Janka Silana