Aktuality

Nový misijný kríž

pondelok, 18. marec 2019

Dňa 16. 3. 2019 sme nasadzovali nový misijný kríž pri príležitosti začatia svätých misií v našej farnosti od 17. 3. 2019 do 24. 3. 2019. Tento kríž nám pomohol postaviť lesník p. Štefan Sýkora zo svojimi pracovníkmi. Chcem mu vyjadriť úprimné Pán Boh zaplať!

 


Výberové konanie na riaditeľa Diecézneho centra Važec

nedeľa, 3. február 2019

Rímskokatolícka Cirkev - Biskupstvo Spišské Podhradie, ako zriaďovateľ Diecézneho centra voľného času vo Važci, v súlade s ustanovením §4 odst. 1 zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Diecézneho centra voľného času vo Važci. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať doporučenou poštou do 1. 3.


V ústrety k premene

streda, 1. február 2017
Dňa 1. 2. 2017 na TV LUX o 17 30 hod bola vysielaná relácia Doma je doma z Banskej Bystrice pod názvom " V ústrety k premene!" Táto relácia predstavila Komisiu pre mládež v Spišskej diecéze a diecézne centrum premeny. Celú reláciu sprevádzal básnik, kňaz Janko Silan. Pozrieť si ju môžete v archíve TV LUX na tomto odkaze http://www.tvlux.sk/archiv/play/11573.

Prosba o dar na Oravské centrum mládeže v Trstenej po požiari

nedeľa, 30. október 2016
24. októbra 2016 začal pre nás v Oravskom centre mládeže v Trstenej zápas o jeho budúcnosť. Chceme do toho zápasu pozvať aj Vás - tých, ktorí ste centrum zažili na vlastnej koži, tých, ktorí ste o ňom len počuli, ale aj tých, ktorí sa s ním zoznamujete až teraz. Cez darcovský portál darujme.sk sme vytvorili výzvu na finančnú zbierku. Nájdete ju tu: https://ozviac.darujme.sk/1333/ Taktiež sme na FB vytvorili skupinu: Oravské centrum mládeže 2.0

Oznam o neprítomnosti a zmena termínov sv. omší

nedeľa, 7. august 2016
Od utorka 9. 8. 2016 do nedele 14. 8. 2016 nebudem vo farnosti prítomný, lebo budem na festivale radosti v Pavlovciach nad Uhlom. V čase mojej neprítomnosti ma bude zastupovať náš výpomocný duchovný PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD a PaedDr. Stanislav Misál, farský administrátor z Východnej. Z toho dôvodu budú sv. omše v zmenenom čase: Pondelok: 18:00 hod Utorok:. 08:00 hod Streda: 08:00 hod Štvrtok: 08:00 hod Piatok: 17: 00 hod

Pozvánka na Diecézne stretnutie mladých

streda, 17. február 2016
Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a Komisia pre mládež v Spišskej diecéze vás pozývajú na Diecézne stretnutie mládeže do Smižian v sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva dňa 2. 4. 2016. Témou stretnutia je motto, ktoré na tento rok vybral pápež František: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5,7). Stretnutie sa začne v telocvični ZŠ na ul. Komenského v Smižanoch a popoludňajší program vyvrcholí sv.

Stránky