Aktuality

Púť za Jánom Kováčom 8. 5. 2015

pondelok, 11. máj 2015

hrobV piatok 8. mája sme sa spolu s farníkmi z Východnej vybrali po stopách kňaza Janka Kováča z Východnej, posledného piráta krásy. Navštívili sme piaristický kostol v Prievidzi, ktorý bol spojený s prehliadkou základnej školy a gymnázia, kde kňaz Ján Kováč študoval.


Ekumenická pobožnosť 8. 2. 2015

sobota, 31. január 2015

V nedeľu 8. 2. sa o 15.00 hod. sa uskutočnila Ekumenická pobožnosť s Evanjelickou cirkvou a.v. v evanjelickom kostole. Program pobožnosti sa niesol v duchu evanjelia o samaritnánke, ktorá dostala živú vodu od Krista. Do pribehu sa zapojil evanjelický spevácky zbor z Važca, kázeň povedal Mgr. Cyril Hamrák, správca rímskokatolíckej farnosti Važec.


Odpustová slávnosť vo Važci 6. január 2015

sobota, 3. január 2015

3kraliV utorok 6. 1. bola v našej farnosti odpustová slávnosť Zjavenia Pána. Slávnostným kazateľom bol PhDr. ICDr. Dušan Pardel, správca farnosti Harichovce. Pri sv. omši posvätil aj trojkráľovú vodu. V kázni nás povzbudil, aby sme sa z kostola vrátili domov už "inou cestou" ako traja mudrci.


Nové vykurovanie vo Važeckom kostole

streda, 3. december 2014

laviceFarnosť Važec sa v tomto roku rozhodla zrealizovať nový systém kúrenia v Kostole klaňania sa troch kráľov. Po nevhodnom a dočasnom riešení ohrievania v zimnom období sa Hospodárska rada spolu so správcom farnosti rozhodli pre montáž elektrického vykurovania lavíc od firmy Kovoschmidt, s.r.o.


Púť ružencových bratstiev Šaštín 4.10.2014

nedeľa, 5. október 2014

V sobotu 4. októbra sme sa spolu s farnosťami Východná a Bobrov zúčastnili na Púti ružencových bratstiev v Šaštíne pod záštitou Dominikánskej rehole. Vyrazili sme z Važca o 4.00 hod. ráno a cestou zbierali ostatných pútnikov zo spomenutých farností. Niečo po deviatej sme dorazili do cieľa, kde už prebiehal program pripravený bratmi dominikánmi, ktorí sú apoštolmi modlitby sv. ruženca. Program vyvrcholil sv.


Púť k Pirátom krásy 13.9.2014

sobota, 13. september 2014

V sobotu 13. septembra 2014 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie venované Jánovi Kováčovi a Jankovi Silanovi. Stretnutie bolo púťou k hrobom Pirátov krásy a do niektorých kaplánskych farností v Poľsku (Lipnica Wielka, Jurgów) i na Slovensku (Ždiar). Odchod autobusu bol z Važca o 7.00 hodine a z Východnej 7.30 hod. Po modlitbe na cintoríne vo Východnej (hrob J.


Stránky