Farské oznamy 7. Veľkonočná nedeľa v roku B od 17. 5. 2021 do 23. 5. 2021

sobota, 15. máj 2021

      Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva  číslo 186 zo dňa 16.  4. 2021 umožňuje  verejné slávenie   bohoslužieb od 19. 4. 2021.  V zmysle tejto vyhlášky  je obmedzená účasť   na sv. omši na 1 veriaceho 15 m2 .  našom kostole može byť  10 ľudí.  Stále však platia prísne hygienické nariadenia.

Na 6. veľkonočnú nedeľu 16. 5. 2021 je zbierka na katolícke masmédia. Nakoľko nie je možná zbierka v kostoloch v plnej miere, môžete túto zbierku podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na  číslo účtu biskupského úradu  SK52 0900 0000 0001 0138 0460 alebo na farský účet SK34 0900 0000 0000 5671 0247. Ako variabilný symbol  uvediete:  4 1 2 1 2 0 9 5 3. Pod týmto variabilným symbolom naša farnosť uhrádza túto zbierku.  Za vaše milodary Vám vopred ďakujem.

 

 

   Na stiahnutie: 

    Farské oznamy 7. veľkonočná nedeľa v roku B od 17. 5. 2021 do 23. 5. 2021
   Farské oznamy 6. veľkonočná nedeľa v roku B od 10. 5. 2021 do 16. 5. 2021
  
Opatrenia úradu verejného zdravotníctva - verejné slávenie bohoslužiieb - Farnosť Važec  od  19. 4. 2021

   Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 186 zo dňa 16. 4. 2021