Opatrenia Regionálneho Úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši: Od 23. 12. 2020 do odvolania sa zakazuje verejné slávenie bohoslužieb

nedeľa, 31. január 2021

 

Na základe  rozhodnutia  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši sa  s účinnosťou  od  23. 12. 2020  do odvolania  ZAKAZUJE verejné slávenie  bohoslužieb a vysluhovania sviatosti zmierenia.

 

Tento zákaz sa nevzťahuje  na:

 

-   pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania
-  spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti. Sviatosť zmierenia  v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné
    dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou.


Oboznámiť sa s vyhláškou  opatrení od  23. 12. 2020  v plnom znení možno TU