Nový misijný kríž

pondelok, 18. marec 2019

Dňa 16. 3. 2019 sme nasadzovali nový misijný kríž pri príležitosti začatia svätých misií v našej farnosti od 17. 3. 2019 do 24. 3. 2019. Tento kríž nám pomohol postaviť lesník p. Štefan Sýkora zo svojimi pracovníkmi. Chcem mu vyjadriť úprimné Pán Boh zaplať!