Výberové konanie na riaditeľa Diecézneho centra Važec

nedeľa, 3. február 2019

Rímskokatolícka Cirkev - Biskupstvo Spišské Podhradie, ako zriaďovateľ Diecézneho centra voľného času vo Važci, v súlade s ustanovením §4 odst. 1 zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Diecézneho centra voľného času vo Važci. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať doporučenou poštou do 1. 3. 2019 na adresu vyhlasovateľa. O mieste a termíne výberového konania budú uchádzači informovaní písomne. Bližšie informácie o tomto výberovom konaní nájdete na nižšie uvedenom odkaze: