Aktuality

Júlový Večer Janka Silana 24.7.2014

utorok, 29. júl 2014

Vdp. ChmelárAj v tomto mesiaci sme sa napriek dovolenkám a prázdninám stretli na Večeri Janka Silana vo Važci 24. júla 2014. Stretnutie začalo sv. omšou o 18.00 hod. vo Farskom kostole, ktorú celebroval hlavný hosť večera Vdp.


Upravené Kalendárium stretnutí Večerov Janka Silana vo Važci

sobota, 5. júl 2014

Keďže sme pozvali do Važca zaujímavých a vzácnych hostí na doterajšie Večery Janka Silana, museli sme pre nich upraviť už vopred vyhlásený program. Zmenili sa len témy jednotlivých stretnutí, čas a dátum ostáva nezmenený. Aktualizované kalendárium dávame do vašej pozornosti.

Kalendárium stretnutí pri Silanovej poézii a próze – Večery s Jankom Silanom vo Važci

1. 23.1.2014 (Št) 17.00 hod. - Básnikovo detstvo a mladosť


Júnový Večer Janka Silana 24.6.2014

nedeľa, 29. jún 2014

kulisaAj v tomto mesiaci 24.6. sa uskutočnil literárny Večer Janka Silana vo Važci. Prišli vzácni hostia - bývalý poslanec Národnej rady František Mikloško a literárny vedec Peter Zajac. Obaja majú k Silanovej tvorbe vrúcny vzťah a zaoberali sa románom Dom opustenosti. Fotografie z literárneho večera sú v galérii.


Kultúrny rok Janka Silana vo Važci (24. 11. 2013 - 24. 11. 2014)

pondelok, 31. marec 2014

V tomto roku v našej farnosti Važec prebieha Kultúrny rok Janka Silana.  Všetky potrebné a aktuálne informácie nájdete na tejto webovej stránke v sekcii Blog. Informácie budú stále aktualizované. Poďte s nami prežiť spomienky na život a dielo tohto významného slovenského básnika a katolíckeho kňaza, farára vo Važci. Kultúrny program prebieha počas celého roka. Všetkých srdečne pozývame!


Aprílový Večer Janka Silana

piatok, 25. apríl 2014

Vo štvrtok 24. 4. 2014 sa uskutočnil aprílový Večer Janka Silana na tému Piráti krásy a Katolícka moderna. Hosťom a hlavným prednášajúcim bol doc. Anton Lauček, spisovateľ a prozaik. Začali sme tradične sv. omšou o 18.00 hod., ktorú odslúžil Vdp. Mgr. Stanislav Misál, správca farnosti Východná. Po nej začal v Diecéznom centre pre mládež vo Važci kultúrny program.


Púť k pátrovi Piovi do Smolníckej Huty

sobota, 15. marec 2014

V sobotu 15. marca sme sa zúčastnili púte K pátrovi Piovi v Smolníckej Hute. Relikvia tohto svätca je jediná na Slovensku. V kostole Nanebovzatia Panny Márie sme slávili sv. omšu a potom sme si pozreli film o živote svätca. Vo večerných hodinách sa tam uskutočnilo aj divadelné predstavenie o živote pátra Pia v podaní členov ochotníckeho divadla z Veľkej Lomnice. Fotografie z púte si môžete pozrieť v Galérii.


Janko Silan získal ocenenie Fra Angelica in memoriam

utorok, 25. február 2014

Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru navrhla na tohoročné udelenie ceny Fra Agelica in memoriam vzácneho slovenského kňaza a básnika Janka Silana. Cena sa udeľuje za významné zásluhy o kresťanskú kultúru  na Slovensku a bola odovzdaná v rámci slávenia sviatku  blahoslaveného Jána de Fiesole – Fra Angelica, patróna umelcov. Slávenie sa uskutočnilo 18.


Stránky