Aktuality

Výberové konanie na riaditeľa Diecézneho centra Važec

nedeľa, 3. február 2019

Rímskokatolícka Cirkev - Biskupstvo Spišské Podhradie, ako zriaďovateľ Diecézneho centra voľného času vo Važci, v súlade s ustanovením §4 odst. 1 zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Diecézneho centra voľného času vo Važci. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať doporučenou poštou do 1. 3.


V ústrety k premene

streda, 1. február 2017
Dňa 1. 2. 2017 na TV LUX o 17 30 hod bola vysielaná relácia Doma je doma z Banskej Bystrice pod názvom " V ústrety k premene!" Táto relácia predstavila Komisiu pre mládež v Spišskej diecéze a diecézne centrum premeny. Celú reláciu sprevádzal básnik, kňaz Janko Silan. Pozrieť si ju môžete v archíve TV LUX na tomto odkaze http://www.tvlux.sk/archiv/play/11573.

Prosba o dar na Oravské centrum mládeže v Trstenej po požiari

nedeľa, 30. október 2016
24. októbra 2016 začal pre nás v Oravskom centre mládeže v Trstenej zápas o jeho budúcnosť. Chceme do toho zápasu pozvať aj Vás - tých, ktorí ste centrum zažili na vlastnej koži, tých, ktorí ste o ňom len počuli, ale aj tých, ktorí sa s ním zoznamujete až teraz. Cez darcovský portál darujme.sk sme vytvorili výzvu na finančnú zbierku. Nájdete ju tu: https://ozviac.darujme.sk/1333/ Taktiež sme na FB vytvorili skupinu: Oravské centrum mládeže 2.0

Oznam o neprítomnosti a zmena termínov sv. omší

nedeľa, 7. august 2016
Od utorka 9. 8. 2016 do nedele 14. 8. 2016 nebudem vo farnosti prítomný, lebo budem na festivale radosti v Pavlovciach nad Uhlom. V čase mojej neprítomnosti ma bude zastupovať náš výpomocný duchovný PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD a PaedDr. Stanislav Misál, farský administrátor z Východnej. Z toho dôvodu budú sv. omše v zmenenom čase: Pondelok: 18:00 hod Utorok:. 08:00 hod Streda: 08:00 hod Štvrtok: 08:00 hod Piatok: 17: 00 hod

Pozvánka na Diecézne stretnutie mladých

streda, 17. február 2016
Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a Komisia pre mládež v Spišskej diecéze vás pozývajú na Diecézne stretnutie mládeže do Smižian v sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva dňa 2. 4. 2016. Témou stretnutia je motto, ktoré na tento rok vybral pápež František: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5,7). Stretnutie sa začne v telocvični ZŠ na ul. Komenského v Smižanoch a popoludňajší program vyvrcholí sv.

Pozvánka na spomienku Janka Silana 24. 11. 2015

sobota, 21. november 2015

Dňa 24. 11. 2015 sa uskutoční spomienková slávnosť na básnika Janka Silana. Program sa začne o 16 30 hod na cintoríne pri jeho hrobe. Potom bude spomienka pokračovať sv. omšou o 17 00 hod, ktorú bude celebrovať Vsdp. Stanislav Misál, farský administrátor z farnosti Východná


Púť Važec - Rogoznica, Poľsko

sobota, 17. október 2015

Naša partnerská farnosť sv. Maximilána Kolbeho Rogoznica (diecéza Rzešov, Poľsko) nás dňa 31. 10. 2015 (sobota) srdečne pozýva na farský deň. Na túto púť do partnerskej farnosti je nutné kvôli zabezpečeniu dopravy sa záväzne prihlásiť v sakristii kostola do 21. 10. 2015.Cena  na 1 osobu je 24€.

 


Pozvánka na Pochod za život

pondelok, 7. september 2015

Naša farnosť získala sponzora na autobus na Pochod za život, ktorý sa uskutočni v Bratislave dňa 20. 9. 2015. Odchod bude od centra voľného času. Cena je 5 €. Zapísať sa môžete v sakristii, kde uvediete svoje bydlisko a telefónne číslo. Srdečne vás na tento POCHOD ZA ŽIVOT pozývam, aby sme tak svojou účasťou na tomto pochode povedali svoje ÁNO ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.


Stránky