Aktuality

Prvý Večer s Jankom Silanom

štvrtok, 23. január 2014

Od štvrtka sa začali vo Važci Večery s Jankom Silanom. V komornej atmosfére, v priestoroch Centra pre mládež – Premeny, po večernej sv. omši, privítal účastníkov prvého Večera súčasný administrátor farnosti Važec Cyril Hamrák. Po príhovore generálneho vikára Antona Tyrola a Jána Goča, sa zo záznamu prihovoril hlas  kňaza a básnika Janka Silana, ktorý rozprával o svojej tvorbe.


Stránky