Farské oznamy Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku B - slávenie úmyslov sv. omší bez účasti veriacich od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021

pondelok, 12. apríl 2021

Na základe pretrvávania nepriaznivej epidemiologickej situácie a z dôvodu zákazu slávenia sv. omší vám každú nedeľu uverejním liturgiu domácej cirkvi, kde aspoň takto duchovne môžete sláviť liturgiu. Okrem toho slávenia bude vám vždy predstavený aj program slávenia úmyslov sv. omše, ktorý budem v danom týždni sláviť. V tomto programe nebude uvedený presný čas slávenia sv. omše, nakoľko ju v súčasnej dobe slúžim súkromne.

 

     Zbierka na Boží hrob sa každoročne koná pri Božom hrobe. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu ohľadom šírenia nebezpečného vírusu COVID 19 a nemožnosti uskutočnenia zbierky v kostoloch môžete zbierku  podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na  číslo účtu SK52 0900 0000 0001 0138 0460 ako variabilný symbol treba uviesť 4 1 2 0 1 0 9 5 3.  Môžete aj prispieť  sumou na náš farský účet SK34 0900 0000 0000 5671 0247 a ako variabilný symbol  uvediete 4 1 2 0 1 0 9 5 3. Pod týmto variabilným symbolom  naša farnosť uhrádza zbierku na tento účet. Svoj  príspevok môžete doniesť aj osobne na farský úrad. Táto zbierka bude trvať počas celého veľkonočného obdobia. Vopred vám ďakujem za vaše milodary.

   Farské oznamy  Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku B  - slávenie úmyslov sv. omší  bez účasti veriacich od  12. 4. 2021 do 18. 4. 2021