Farské oznamy 1. adventná nedeľa v roku C - slávenie úmyslov sv. omše bez účasti veriacich od 29. 11. 2021 do 5. 12. 2021

nedeľa, 28. november 2021

         

Na základe  vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č.261/2021 s účinnosťou od 25. 11. 2021 a  uznesenia vlády SR  číslo 695  zo dňa 24. 11. 2021, ktorá vyhlásila núdzový stav na obdobie  90 dní  a  obmedzila slobodu pohybu zákazu vychádzania sa s účinnosťou od 25. 11. 2021 až do odvolania nemôžu verejne sláviť sv. omše. Neúčasť na sv. omši v nedeľu a v prikázané sviatky nie je viazaná ťažkým hriechom z dôvodu fyzickej nemožnosti účasti na sv. omši. Sv. omšu budem sláviť denne bez účasti veriacich na tie úmysly, ktoré boli vyhlásené a zapísané do kalendára slávení sv. omší.  Účasť na pohrebných obradoch bude možná iba pre blízke osoby. Pri krste bude dovolená účasť len rodičom a krstným rodičom. Obmedzenie zákazu vychádzania sa nevzťahuje na cestu za účelom individuálnej návštevy kostola a cestu spať domov. Na základe telefonickej dohody bude možnosť prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímania v kostole. Príprava na sviatosť birmovania bude od 25. 11. 2021 do odvolania  prebiehať ONLINE. V prípade mimoriadnej situácie - zaopatrenie zomierajúceho sv. sviatosťami, alebo nahlásenia  pohrebu ma môžete kontaktovať na mobilnom telefónnom čísle  farského úradu 0903/ 907 137

 

 

 

 

 

 

          Na stiahnutie: 

          Farské oznamy 1. Adventná nedeľa v roku C - slávenie úmyslov sv. omše bez účasti veriacich
         od  29. 11. 2021 do 5. 12. 2021

         Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 261/2021 platná od 25. 11. 2021

         Pastiersky list  na 1. adventú nedeľu  28. 11. 2021

         Adventná liturgia počas adventu