Opatrenia Regionálneho Úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši: Od 23. 12. 2020 do odvolania sa zakazuje verejné slávenie bohoslužieb. Farské oznamy od 21. 12. 2020 do 27. 12. 2020

streda, 23. december 2020

 

Na základe  rozhodnutia  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši sa  s účinnosťou  od  23. 12. 2020  do odvolania  ZAKAZUJE verejné slávenie  bohoslužieb a vysluhovania sviatosti zmierenia.

 

Tento zákaz sa nevzťahuje  na:

 

-   pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania
-  spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti. Sviatosť zmierenia  v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné
    dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou.


Oboznámiť sa s vyhláškou  opatrení od  23. 12. 2020  v plnom znení možno TU

 

 Farské oznamy od 21. 12. 2020 - 27. 12. 2020