Vo Važci si pripomenuli 30. rokov od smrti Janka Silana

nedeľa, 18. máj 2014

Opršaná sobota 17. mája pod Tatrami vo Važci bola naplnená jasom svedectva a odkazu kňaza a básnika Janka Silana, ktorý zomrel pred tridsiatimi rokmi, 16. mája 1984 vo Važci, kde pôsobil ako farár tridsaťpäť rokov. Slávnostnú sv. omšu v zastúpení diecézneho biskupa spolu s kňazmi z okolia celebroval Mons. Anton Tyrol, generálny vikár. Vo svojej homílii priblížil dobu temna, kedy Janko Silan svoje diela písal do šuflíka a boli vydané až po jeho smrti. Vyzdvihol taktiež rozmer kultúry v prežívaní viery. Po skončení sv. omše sa prítomné zhromaždenie zjednotilo v modlitbe poďakovania Pánu Bohu pri hrobe Janka Silana aj za prítomnosti evanjelického spoločenstva so zborovým farárom Jaroslavom Otepkom.

Po poludní o 13.00 hod. sa v kultúrnom dome konala spomienková akadémia, kde sa v umeleckom programe predstavili učitelia a žiaci ZUŠ Janka Silana v Poprade. Pásmo Silanových básní a hudby bolo sprevádzané rozborom básne Važec je čarodej, ktorý pripravila Edita Príhodová z Katolíckej univerzity v Ružomberku a prednesením pohrebnej kázne z 19. mája 1984 od Jána Kováča, ktorú predniesol Stanislav Misál, farár z Východnej. Na slávnostiach bola prítomná praneter Janka Silana, starostka obce Nové Sady so sprievodom, zástupcovia miestnej samosprávy, Slovenskej národnej knižnice v Martine a Katolíckej univerzity  v Ružomberku.