Júlový Večer Janka Silana 24.7.2014

utorok, 29. júl 2014

Vdp. ChmelárAj v tomto mesiaci sme sa napriek dovolenkám a prázdninám stretli na Večeri Janka Silana vo Važci 24. júla 2014. Stretnutie začalo sv. omšou o 18.00 hod. vo Farskom kostole, ktorú celebroval hlavný hosť večera Vdp. Alojz Chmelár, farár zo Štrby. Po nej sme v Diecéznom centre otvorili program, ktorý sa týkal pôsobenia Janka Silana vo Važci. Práve spojitosť so Štrbou a miestnym farárom Ladislavom Šterbom boli pre Janka Silana kľúčové v jeho začiatkoch v roku 1949, kedy sa nasťahoval do nedokončenej fary do Važca. Programom sprevádzal o. Marek Uličný, ktorý nám priblížil udalosti z Historie Domus - histórie farnosti, tak ako ich zapísal Janko Silan. Vdp. Alojz Chmelár nakoniec predniesol a rozobral historický kontext Jankovej básne, ktorú predniesol na pohrebe Vdp. Šterbu.