Večer Janka Silana 24. 2. 2014

utorok, 25. február 2014

V pondelok 24. februára sa uskutočnil ďalší Večer Janka Silana v našej farnosti. Rozoberali a pripomínali sme si jeho štúdiá na Spišskej Kapitule a básnickú tvorbu v tomto období. Pozvaní hostia, špirutuál kňazského seminára doc. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. a študenti teológie nám pripravili obohacujúci duchovný a literárny program. Členovia speváckeho zboru bohoslovcov z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Schola cantorum doprevádzali sv. omšu aj kultúrny program v Diecéznom centre vo Važci. Po odbornej časti slávnostný večer zavŕšila diskusia a občerstvenie.