Prvý Večer s Jankom Silanom

štvrtok, 23. január 2014

Od štvrtka sa začali vo Važci Večery s Jankom Silanom. V komornej atmosfére, v priestoroch Centra pre mládež – Premeny, po večernej sv. omši, privítal účastníkov prvého Večera súčasný administrátor farnosti Važec Cyril Hamrák. Po príhovore generálneho vikára Antona Tyrola a Jána Goča, sa zo záznamu prihovoril hlas  kňaza a básnika Janka Silana, ktorý rozprával o svojej tvorbe. Ľubomír Hajdučík, farský administrátor z Hybe, predniesol pútavo s osobným prístupom rozbor básne Osamelosť. V diskusii odznelo viacero krásnych svedectiev z pôsobenia Janka Silana ako si ho pamätajú dodnes, veľmi živo, miestni veriaci. Prvého večera sa zúčastnilo deväť kňazov a veriaci z okolitých farností. Prípravná Komisia osláv jubilea vybrala názov konferencie Janko Silan v duchovných dimenziách kultúry, ktorá by sa mala konať na jeseň v Spišskej Kapitule. Zverejnila termíny Večerov s Jankom Silanom, ktoré sa budú konať vždy v priestoroch Centra pre mládež – Premeny vo Važci, po večernej sv. omši.