Púť Važec - Rogoznica, Poľsko

sobota, 17. október 2015

Naša partnerská farnosť sv. Maximilána Kolbeho Rogoznica (diecéza Rzešov, Poľsko) nás dňa 31. 10. 2015 (sobota) srdečne pozýva na farský deň. Na túto púť do partnerskej farnosti je nutné kvôli zabezpečeniu dopravy sa záväzne prihlásiť v sakristii kostola do 21. 10. 2015.Cena  na 1 osobu je 24€.

 

 Program púte