Pozvánka na Pochod za život

pondelok, 7. september 2015

Naša farnosť získala sponzora na autobus na Pochod za život, ktorý sa uskutočni v Bratislave dňa 20. 9. 2015. Odchod bude od centra voľného času. Cena je 5 €. Zapísať sa môžete v sakristii, kde uvediete svoje bydlisko a telefónne číslo. Srdečne vás na tento POCHOD ZA ŽIVOT pozývam, aby sme tak svojou účasťou na tomto pochode povedali svoje ÁNO ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.