Od 19. 4. 2021 sa obnovuje slávenie verejných bohoslužieb. Prosba o milodar pre potrebu farnosti.

sobota, 17. apríl 2021

       Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva  číslo 186 zo dňa 16.  4. 2021 umožňuje  verejné slávenie bohoslužieb od 19. 4. 2021. V zmysle tejto vyhlášky  je obmedzená účasť   na sv. omši na 1 veriaceho 15m2.  našom kostole može byť  10 ľudí.  Stále však platia prísne hygienické nariadenia:

- STÁLE PLATÍ DIŠPENZ OD ÚČASTI NA NEDEĽNEJ SV. OMŠI
- Bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi.
- Vstup do kostola výlučne s rúškom, resp. prekrytím horných dýchacích ciest
- Pred vstupom do kostola aplikujte dezinfekciu rúk.
- Dodržiavať vzdialenosť 2 m medzi osobami,
to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na
   povahu obradu nieje možné s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi
   veriacimi,  počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore
   v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2

 - Lavica,  v ktorej nemožno sedieť je označená štítkom NESEDIEŤ. V tejto lavici NESMIE
   nikto  SEDIEŤ.
- Podobne bude označenie, kde nemôžete sedieť  bude na chóre.
- Počas bohoslužby nesmie nikto v kostole STÁŤ, môže len sedieť.

- Osoby žijúce v jednej domácnosti môžu sedieť v jednej lavici.
- Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),  
   nepodávať si ruky.

- Sv. prijímanie sa bude podávať na ruku. Dodržujte za sebou vzdialenosť 2 m.

- Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
   upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté  prijímanie na záver, ako posledný.

                           

Na stiahnutie:   Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 186 zo dňa 16. 4. 2021 

                             Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pre verejné slávenie Bohoslužieb - Farnosť Važec
                                                                                          od 19. 4. 2021

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto by chcel môže dobrovoľne prispieť  na chod farnosti a kostola, alebo plánovanú opravu strechy na Farskom úrade na toto číslo účtu
(do poznámky, prosím, uveďte "DAR" alebo "Dar na opravu strechy farskej budovy"):

SK34 0900 0000 0000 5671 0247 


Vopred  vám ďakujem za každý  ľubovoľný milodar!