Prosba o milodar pre potrebu farnosti.

pondelok, 25. apríl 2022

      Kto by chcel môže dobrovoľne prispieť  na chod farnosti a kostola, alebo plánovanú opravu strechy na Farskom úrade na toto číslo účtu
(do poznámky, prosím, uveďte "DAR" alebo "Dar na opravu strechy farskej budovy"):

SK34 0900 0000 0000 5671 0247 


Vopred  vám ďakujem za každý  ľubovoľný milodar!