Obmedzenie verejného slávenia Bohoslužieb od 25. 11. 2021. Prosba o milodar pre potrebu farnosti.

štvrtok, 25. november 2021


       Na základe  vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č.261/2021 s účinnosťou od 25. 11. 2021 a  uznesenia vlády SR  číslo 695  zo dňa 24. 11. 2021, ktorá vyhlásila núdzový stav na obdobie  90 dní  a  obmedzila slobodu pohybu zákazu vychádzania sa s účinnosťou od 25. 11. 2021 až do odvolania nemôžu verejne sláviť sv. omše. Neúčasť na sv. omši v nedeľu a v prikázané sviatky nie je viazaná ťažkým hriechom z dôvodu fyzickej nemožnosti účasti na sv. omši. Sv. omšu budem sláviť denne bez účasti veriacich na tie úmysly, ktoré boli vyhlásené a zapísané do kalendára slávení sv. omší.  Účasť na pohrebných obradoch bude možná iba pre blízke osoby. Pri krste bude dovolená účasť len rodičom a krstným rodičom. Obmedzenie zákazu vychádzania sa nevzťahuje na cestu za účelom individuálnej návštevy kostola a cestu spať domov. Na základe telefonickej dohody bude možnosť prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímania v kostole. Príprava na sviatosť birmovania bude od 25. 11. 2021 do odvolania  prebiehať ONLINE. V prípade mimoriadnej situácie - zaopatrenie zomierajúceho sv. sviatosťami, alebo nahlásenia  pohrebu ma môžete kontaktovať na mobilnom telefónnom čísle  farského úradu 0903/ 907 137. 

 

 

                         

Na stiahnutie:  Vyhláška úradu verejného zdravotníctva č. 261/ 2021 platná od 25. 11. 2021

                         

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto by chcel môže dobrovoľne prispieť  na chod farnosti a kostola, alebo plánovanú opravu strechy na Farskom úrade na toto číslo účtu
(do poznámky, prosím, uveďte "DAR" alebo "Dar na opravu strechy farskej budovy"):

SK34 0900 0000 0000 5671 0247 


Vopred  vám ďakujem za každý  ľubovoľný milodar!