Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva z dôvodu zaradenia okresu Liptovský Mikuláš do oranžoveho semafora šíriaci sa nebezpečný vírus COVID 19. Farské oznamy od 21. 9. 2020 do 27. 9. 2020

piatok, 18. september 2020

 

S účinnosťou od 18. 9.  2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 150 osôb. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu. Povinnosti pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebných obradov a sobášnych obradov:

-   Vstup do kostola výlučne s rúškom, resp. prekrytím horných dýchacích ciest.

-   Pred vstupom do kostola aplikujte dezinfekciu rúk.

-   V prípade, že kostol bude naplnený (podľa hygienických odporúčaní), zostaňte vonku.

-   Sedenie v kostole je možné, že v jednej lavici sedia traja a v ďalšej dvaja. 

-   Presné miesta na sedenie sú vyznačené bielym lístkom s popisom SEDENIE.

-  Osoby žijúce v jednej domácnosti môžu sedieť v jednej lavici.

-  Dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do ľakťového ohybu)

-  nepodávať si ruky

Sv. prijímanie sa bude podávať na ruku. Dodržujte za sebou vzdialenosť 2 m.

Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté  prijímanie na záver, ako posledný.

Ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa vynechá alebo sa nahradí úklonom napr. gestom pohľadu alebo úsmevu)

       

  Farské oznamy od 21. 9. 2020 do 27. 9. 2020