MIMORIADNY OZNAM - Zákaz verejného slávenia bohoslužieb až do odvolania

piatok, 20. marec 2020

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich do dvolania  zrušenia zákazu slúženia verejných bohosložieb - od účasti na nedeľnej svätej omši.  V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.  Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi. Všetkých povzbudzujem k modlitbe pri sledovaní priamych prenosov bohoslužieb v televízii LUX a rádiu LUMEN a prijate duchového prijímania. Program sv. omši môžete sledovať v TV LUX o 7 00 hod, 12 00 hod, 19 00 hod a v kresťanskom rádiu Lumen o 8 30 hod; 18 00 hod Naďalej však budem poskytovať duchovnú starostlivosť o veriacich, ktorý potrebujú kňaza v prípade mimoriadnej situácie – zaopatrenie zomierajúceho sv. sviatosťami, je potrebné kontaktovať sa na mobilnom telefónnom čísle 0903/ 907 137 alebo pevnej linky 04/529 4130. Všetkých pozývam k modlitbe. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

 

 Mgr. Roman Šemrák Duchovný otec farnosti Važec