Oznam o neprítomnosti a zmena termínov sv. omší

nedeľa, 7. august 2016
Od utorka 9. 8. 2016 do nedele 14. 8. 2016 nebudem vo farnosti prítomný, lebo budem na festivale radosti v Pavlovciach nad Uhlom. V čase mojej neprítomnosti ma bude zastupovať náš výpomocný duchovný PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD a PaedDr. Stanislav Misál, farský administrátor z Východnej. Z toho dôvodu budú sv. omše v zmenenom čase: Pondelok: 18:00 hod Utorok:. 08:00 hod Streda: 08:00 hod Štvrtok: 08:00 hod Piatok: 17: 00 hod Sobota: N e b u d e Nedeľa: 09:00 hod