Slávnostné vyhlásenie Baziliky sv. Jakuba v Levoči

utorok, 24. november 2015

Dňa 29. novembra 2015 bude Chrám svätého Jakuba v Levoči slávnostne vyhlásený za Baziliku menšiu svätého Jakuba v Levoči. Slávnostnú svätú omšu, pri ktorej sa prečíta dekrét o povýšení kostola na Baziliku menšiu, bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka o 10.00 hod. Slávnostnému vyhláseniu predchádza trojdňová duchovná obnova pod vedením bratov pallotínov zo Smižian. 

 

 

Program