Záver Kultúrneho roka Janka Silana

piatok, 14. november 2014

Farnosť Važec 24. novembra slávnostne ukončila Kultúrny rok Janka Silana. Vo výročný deň jeho narodenia sa o 15.00 hod. na važeckom cintoríne pri jeho hrobe konala pietna spomienka. Potom v Diecéznom centre pre mládež vo Važci nasledoval kultúrny program. Jeho vrcholom bola svätá omša na poďakovanie za celý priebeh Kultúrneho roka. Príjemným darom pre všetkých priateľov Janka Silana bola prezentácia novej knihy Rekviem za priateľov. Fotografie z podujatia sú v galérii.