Púť k Pirátom krásy 13.9.2014

sobota, 13. september 2014

V sobotu 13. septembra 2014 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie venované Jánovi Kováčovi a Jankovi Silanovi. Stretnutie bolo púťou k hrobom Pirátov krásy a do niektorých kaplánskych farností v Poľsku (Lipnica Wielka, Jurgów) i na Slovensku (Ždiar). Odchod autobusu bol z Važca o 7.00 hodine a z Východnej 7.30 hod. Po modlitbe na cintoríne vo Východnej (hrob J. Kováča) sme nastúpili do autobusu a putovali do Krivej na Orave (hrob vdp. Štefana Schellinga a uctenie relikvie bl. Sestry Zdenky). Svätú omšu sme mali spoločnú v kostole sv. Lukáša v Lipnici Wielkej o 11.00 hodine, sprevádzal nás tamojší farár Zbigniew. Navštívili sme aj Lipnicu Malu a cez Nowý Targ sme sa presunuli do Jurgowa (kostol). Z Jurgowa sme prešli do neďalekého Ždiaru (prehliadka kostola). Potom cestovali do Popradu-Veľkej na cintorín k hrobu Pavla Ušáka Olivu a odtiaľ do Važca, na miestny cintorín k hrobu Janka Silana. Dážď nás privítal až doma. Fotografie z púte sú v galérii.

[[nid:209]]