Pri hrobe Janka Silana 16. 5. 2015

nedeľa, 17. máj 2015

hrobV sobotu 16. 5. sme sa stretli na bohoslužbe za Janka Silana pri príležitosti 31. výročia jeho úmrtia. Svätú omšu podľa tradície celebroval Vdp. Stanislav Misál, správca farnosti Východná. Potom sme sa odobrali na cintorín, kde sme si uctili Silanovu pamiatku kvetmi , piesňou a modlitbou. Záver stretnutia sa niesol v duchu spomienok na minuloročné oslavy storočnice kňaza a básnika. Zúčastnení si prezreli krátky film, ktorý zachytáva túto slávnosť. Bodkou za priateľským stretnutím bolo posedenie s občerstvením v jedálni Diecézneho centra vo Važci.