Odpustová slávnosť vo Važci 6. január 2015

sobota, 3. január 2015

3kraliV utorok 6. 1. bola v našej farnosti odpustová slávnosť Zjavenia Pána. Slávnostným kazateľom bol PhDr. ICDr. Dušan Pardel, správca farnosti Harichovce. Pri sv. omši posvätil aj trojkráľovú vodu. V kázni nás povzbudil, aby sme sa z kostola vrátili domov už "inou cestou" ako traja mudrci.