Janko Silan získal ocenenie Fra Angelica in memoriam

utorok, 25. február 2014

Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru navrhla na tohoročné udelenie ceny Fra Agelica in memoriam vzácneho slovenského kňaza a básnika Janka Silana. Cena sa udeľuje za významné zásluhy o kresťanskú kultúru  na Slovensku a bola odovzdaná v rámci slávenia sviatku  blahoslaveného Jána de Fiesole – Fra Angelica, patróna umelcov. Slávenie sa uskutočnilo 18. februára 2014 v kostole jezuitov v Bratislave a cena bola odovzdaná v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave spišskému diecéznemu biskupovi Mons. Štefanovi Sečkovi.