Farský deň 2015

štvrtok, 3. september 2015

Dňa 12. 9. 2015 od 14 00 hod  sa v našej farnosti uskutoční FARSKÝ DEŇ. Bude  to stretnutie  pri ktorom vás milý veriaci srdečne pozývam, aby sme sa zišli pri spoločnom prežívaní  času a spoločnom stolovaní ako jedna  rodina.  Tento farský deň sa bude konať v spolupráci s Farnosťou sv. Maximilána Kolbeho v Rogoznici (diecéza Rzešov, Poľsko). S touto farnosťou v predpoludňajších hodinách  navštívim spišského diecézneho biskupa J. E. Mons. ThDr. Štefana Sečku  a v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej  hore v Levoči  odslúžim sv. omšu  o 10 00 hod. Popoludni bude program pokračovať v našej farnosti.

 

Program farského dňa