Ekumenická pobožnosť 8. 2. 2015

sobota, 31. január 2015

V nedeľu 8. 2. sa o 15.00 hod. sa uskutočnila Ekumenická pobožnosť s Evanjelickou cirkvou a.v. v evanjelickom kostole. Program pobožnosti sa niesol v duchu evanjelia o samaritnánke, ktorá dostala živú vodu od Krista. Do pribehu sa zapojil evanjelický spevácky zbor z Važca, kázeň povedal Mgr. Cyril Hamrák, správca rímskokatolíckej farnosti Važec.